Pencemaran Alam Sekitar – Fakta, Punca Dan Kesan Kepada Manusia

Kepesatan teknologi dan pembangunan di seluruh dunia banyak memberi manfaat dan memudahkan manusia. Tetapi, ada bayaran yang besar nilainya yang perlu dibayar seiring dengan pembangunan moden iaitu pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar sudah wujud sejak dari zaman batu lagi apabila manusia mula belajar untuk menghidupkan api. Buktinya, para pengkaji menjumpai kesan terbakar di dinding …

Pencemaran Alam Sekitar – Fakta, Punca Dan Kesan Kepada Manusia Read More »